TUYỂN DỤNG tháng 6.2019

Sales tour; Điều Hành; Disign; Marketing; Thực Tập.

VISA USA

Dịch vụ xin visa Mỹ - tỉ lệ đậu cao.

CÁC HẢNG BAY ĐẾN MỸ

Tư vấn các hãng bay giá tốt đến Cali, Los, San, JFK, Florida, Boston. Canada, Dubai, HK, Korea