TRANG THỊ media

15 năm kinh nghiệm làm Tour – Gala cho ngành Mỹ Phẩm