ĐẢNG VIÊN CÓ THAM GIA EB3 ĐƯỢC KHÔNG?

ĐẢNG VIÊN CÓ THAM GIA EB3 ĐƯỢC KHÔNG?

Có một vấn đề liên quan mà khách hàng rất quan tâm:
❓Nếu là Đảng Viên ĐCS thì có tham gia EB3 – Định Cư Mỹ – được không❓
👉Câu trả lời là KHÔNG.
“Membership in or affiliation with the Communist Party or any other totalitarian party is inconsistent and incompatible with the Naturalization Oath of Allegiance to the United States of America, which includes pledging to “support and defend the Constitution and laws of the United States.”
(tạm dịch: Tư cách thành viên hoặc liên kết với Đảng Cộng sản hoặc bất kỳ đảng toàn trị nào khác là không phù hợp và không phù hợp với Lời thề trung thành nhập tịch với Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, bao gồm cam kết “ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp và luật pháp của Hoa Kỳ”.)
Luật này đã có từ 1950 Theo Đạo luật An ninh Bộ Nội Vụ Mỹ, nhưng từ 2020 thì càng bị siết chặt hơn: nếu là ĐV ĐCS có chức trách trong bộ máy chính quyền thì phải ra khỏi đảng 5 năm trở lên, còn ĐV thường thì phải ra khỏi đảng 2 năm trở lên mới được xét cho cư trú hay trở thành công dân Hoa Kỳ.
“Rời khỏi ĐCS phải có giấy bên ĐCS chấp nhận cho anh rời khỏi chứ không phải giấy anh nộp vào ĐCS xin ra khỏi là xong”.
Xin Visa du lịch, du học Mỹ thì vẫn được, nhưng Nhập Cư vào Mỹ thì ĐV ĐCS sẽ bị cấm. Có 4 trường hợp ngoại lệ cho việc cấm nhập này:
o Không tự nguyện gia nhập ĐCS.
o Vào ĐCS khi dưới 16 tuổi.
o Vào ĐCS theo truyền thống gia đình, luật lệ.
o Vào ĐCS không phải vì lý tưởng chính trị mà vì hoàn cảnh sống.
—————————————————————–
TRANG THỊ Travel & Media
📩Email: usworkeb3@gmail.com
🇺🇸 Phương Đặng: +1 904 994 5508 (call/zalo/viber/whatsapp)

Hotlines: 09 1900 8508. Ngọc Trâm: 08 678 123 32 hoặc Xuân Hồng: 0797 090 137

LEAVE A COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *